Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Πελάτες Επικοινωνία Εργασία


   
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:   
Βιογραφικό
 

Η εταιρεία μας αναζητά πάντα έμπειρους και καταρτισμένους μεταφραστές. Εάν θέλετε και εσείς να συνεργαστείτε μαζί μας είτε ως ελεύθεροι μεταφραστές είτε ως εσωτερικοί συνεργάτες, στείλτε μας το βιογραφικό σας.

 
 
 
  Υπηρεσίες
 
Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταφράσεις σχετικές με τους ακόλουθους τομείς:


Πληροφορική
Online Τεκμηρίωση
Εφαρμογές Λογισμικού
Εγχειρίδια hardware
Ιστοσελίδες

Engineering
Mechanical, automotive, chemical, petrochemical, civil, electrical and electronic reports
Εγχειρίδια χρήσης
Φυλλάδια
Οδηγίες συντήρησης


Επιχειρηματικά
Banking & Finance
Λογιστική
Marketing
Ανθρώπινοι Πόροι
Εκπαιδευτικό Υλικό


Νομικά
Συμβόλαια
Δικαστικές αποφάσεις
Πρακτικά
Πληρεξούσια
Αγωγές


Ιατρικά
Ιατρικές εκθέσεις
Εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού
Ιατρικά εγχειρίδια


Επικοινωνία
Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Δημοσιογραφικά κείμενα
Ταξιδιωτικά φυλλάδια

Για την επεξεργασία και μετάφραση των κειμένων χρησιμοποιούνται προγράμματα μεταφραστικών μνημών (DVX, Trados) διασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή και την ποιότητα της μετάφρασης καθώς και την ταχύτητα της παράδοσης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης τη δακτυλογράφηση, μορφοποίηση και διόρθωση κειμένων.