Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Πελάτες Επικοινωνία Εργασία


   
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:   
Βιογραφικό
 

Η εταιρεία μας αναζητά πάντα έμπειρους και καταρτισμένους μεταφραστές. Εάν θέλετε και εσείς να συνεργαστείτε μαζί μας είτε ως ελεύθεροι μεταφραστές είτε ως εσωτερικοί συνεργάτες, στείλτε μας το βιογραφικό σας.

 
 
 
  Sales Developer
 

H Keyword Translations στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος το οποίο θα αναλάβει την προώθηση των πωλήσεων των υπηρεσιών της σε νέες αγορές και νέους πελάτες μεταφραστικών υπηρεσιών.

Το στέλεχος ανάπτυξης μεταφραστικών υπηρεσιών θα ευθύνεται για:

 • Την προώθηση των πωλήσεων σε Νέους υποψήφιους πελάτες.
 • Την έρευνα και αξιολόγηση νέων αγορών για την προώθηση μεταφραστικών υπηρεσιών.
 • Την ανάπτυξη υφιστάμενων λογαριασμών �πελατών της εταιρείας.
 • Την συνεχή παρακολούθηση και εξασφάλιση της ικανοποίησης των υφιστάμενων και νέων πελατών.
 • Την διαχείριση πιθανών αιτημάτων ή παραπόνων των πελατών.
 • Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος/η λυκείου με επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση (προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που έχουν γνώση της μεταφραστικής αγοράς). Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Γνώση των μεθόδων προώθησης, παρουσίασης και πώλησης στο χώρο των υπηρεσιών.
  • Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα.
  • Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους νέους και υφιστάμενους πελάτες της εταιρείας.
  • Να επιτυγχάνει τους στόχους που τίθενται από την διοίκηση της εταιρείας εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.
  • Να έχει άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες.
  • Η εταιρεία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες με την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την Διοίκηση της εταιρείας και σχετική εκπαίδευση.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@keyword-translations.gr μέχρι τις 11 Ιουνίου 2010.